Elujooksust

MTÜ Elujooks loodi aastal 2009, mil asutajaliige Kristjan Puusild jooksis ümber Eesti ja otsustas oma jooksukogemust jagada teiste jooksuhuvilistega. Alates aastast 2010 on toimunud igaaastaselt 10-päevased jooksulaagrid, mille lõpetavaks jooksusündmuseks on traditsiooniliselt olnud ka kõikidele teistele jooksjatele avatud Estonian Adventure Run (EAR). 2010 toimusid nimetatud sündmused Saaremaal ja Hiiumaal, 2011 Hiiumaal, 2012 Viljandimaal, 2013 ja 2014 Pärnumaal ning 2015 Lahemaal. Lisaks laagritele on ühiselt korraldatud ka siseriiklike ja välismaratonide külastusi, rännakuid jalgsimatkana ning ka süstaretki. Ürituste spekter on olnud lai- osalenud on alles jooksuharrastusega alustajaid kuni professionaalsete jooksjateni. Laagrid ja EAR on olnud osalustasuga üritused, mis on katnud ürituse korraldamise kulud.

2013 aastal MISA toel korraldatud projekt “Vesiratas“ oli suunatud noorukite integratsiooni toetamisele ning korraldasime süsta ning rattamatka Ida-Virumaal Pärnumaa, Viimsi ning Ida-Virumaa gümnasistidele.

Kõikide ürituste ühiseks nimetajaks ja meelsuseks on liikumisest vaimse poole avastamine ning teadlik eneseareng. Samuti mõistliku, tervisliku ja ennastsäästva liikumisharrastuse propageerimine.

MTÜ Elujooks missiooniks on jooksukultuuri ja –turismi edendamine. Jooksmine aitab meil püsida füüsiliselt ja vaimselt tervetena. Jooksmine loob võimaluse eneseteostuseks ja terviklikuks arenguks.

Elujooks seisab kolme suurema eesmärgi eest. Üheks põhieesmärgiks ja tegevuseks on jooksukultuuri  ja -turismi põhimõtete levitamine jooksuharrastajate seas korraldatava jooksulaagri ning Mõttetalgutega, millel igal korral on erinev keskne teemaga. Näiteks 2015 aasta talgud keskendusid Eestis jooksuturismi edendamisele ning jooksmisalasele võrgustiku loomisele. Talgutel osales ligi 40 inimest esindades riiklikke organisatsioone, jooksuharrastajaid, spordiorganisatsioone, haridus- ja turismisektori asutusi ning koos loodi tugev algatus jooksmisvaldkonna võrgustiku toimimisele.

Teiseks ambitsiooniks on loovate jooksualaste toodete ja teenuste pakkumine. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldataksegi mainitud Kalevipoja jooks tänavu pilootprojektina, mis järgnevatel aastatel on kavas viia ellu rahvusvahelisena.

Kolmas eesmärk on suunatud kestvale MTÜ arendamisele- et pakkuda häid, kvaliteetseid tooteid ja teenuseid osalejatele, peame ise järjepidevalt ise kasvama. MTÜ-sisesed tegevused on suunatud MTÜ arengule, koolitustele ning uute liikmete värbamisele.