Mõttetalgud 2015

24. oktoobril korraldas MTÜ Elujooks järjekordsed mõttetalgud, mille seekordseks teemaks oli Eesti viimine maailmakaardile läbi jooksuturismi edendamise. 2014. aastal Viimsi keskkoolis korraldatud mõttetalgutel tuli välja, et Eestil on potentsiaali ning mitmekülgseid võimalusi uut liiki turismi arendamiseks, mida tänaseks veel loodud pole. Sellest ideest kantuna toimusid 24. oktoobril Pärnus mõttetalgud, mille eesmärk oli ühiselt ära kaardistada kolm põhilist suunda jooksuturismi edendamiseks: erinevad sündmused, sihtrühmad ja turundus- ning rahastusvõimalused.

Mõttetalgudel toimusid erinevate valdkondade esindajate poolt ettekanded jooksuturismi hetkeseisust ja potentsiaalidest.

  • MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi esindaja Renna Järvalt jagas senist SEB maratoni suurürituse korraldamise võlusid ning valusid, millest nii mõndagi kõrva taha oli panna.
  • Turismisektori esindajana oli kohal Henn Vallimäe Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist, kelle sõnul on jooksul turismisektoris veel pikk tee minna, kuid potentsiaali erinevate ürituste ning koostöövõimaluste osas jagub rohkesti.
  • Viimase esinejana sai sõna ka RMK esindaja Andre Kaur, kes jagas põnevaid uudiseid just seniste matka- ja metsaradade edasiste arengute osas ning kuidas neid just jooksuturismi seisukohast rakendada saab ja võib.

Pärast inspireerivate ettekannete lõppu jagunesid osalejad kolme suuremasse rühma ning arutati töötubade vormis kolme, mõttetalgute korraldajate poolt välja pakutud teemat, milleks oli erinevate jooksusündmuste välja töötamine, sihtrühmade kaardistus paremaks turunduseks ning selle kõige edukaks läbiviimiseks vajaliku finantsi leidmine. Kokkuvõte välja pakutud ideedega on kõigile lugemiseks kättesaadav.

Mõttetalgute kohta meedias kajastust leidnud raadiosaateid on võimalik järelkuulata Vikerraadio “Huvitaja” saatest ning Kuku raadio saatest “Luubi all”.