Mõttetalgud 2014

Elujooks korraldas 5. oktoobril 2014 Viimsi keskkoolis (Randvere tee 8) “Elujooksu mõttetalgud”, mille peaeesmärk oli luua võrgustik, mis edendaks jooksukultuuri ja tutvustaks Eestit kui ainulaadset liikumiskeskkonda kogu maailmale.

“Elujooksu mõttetalgutel” toimus arutelu kahel teemal: “Elujooksu festival 2015” ja “Elujooksu keskus”.

“Elujooksu festivali” teema sisuks on:

  1. keskse turunduskanali loomine seniste ja uute jooksusündmuste korraldajatele
  2. promotsioonivõimaluse pakkumine jooksuvarustusega kauplejatele
  3. jooksualase konverentsi pidamine (terviseedendus, haridus, jooksuturism Eestis)

“Elujooksu keskuse” teemal tehti ajurünnakuid, et

  1. töötada välja teenused, mis pakuvad võimalusi liikumisharrastusteks Eesti ainulaadses looduskeskkonnas
  2. edendada eesti jooksukultuuri ja -haridust koolituste ja haridusprogrammide loomise kaudu
  3. moodustada võrgustik, mis ühendab erinevaid liikumisega seotud organisatsioone ja sidusgruppe.