Kangelasjooksu juhend

Kalevipoja Kangelasjooks 2016 – Pilootprojekt
Kalevipoja Jooks Pilootprojekt  toimub 17.07-22.07.2016 MTÜ Elujooks eestvedamisel koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) eesmärgiga käivitada Eestimaal esimene mitmepäevane spirituaalne ultrajooks.

1. Eesmärk
1.1. Pakkuda osalejatele võimalust osaleda Eesti esimesel spirituaalsel ultrajooksul, kus lisaks ülipikkadele jooksudistantsidele keskendutakse inimese hingemaailmale.
1.2. Väärtustada ja teadvustada Eesti Rahvuseepost Kalevipoeg.
1.3. Väärtustada ja näidata Eestimaa looduskauneid paikasid.
1.4. Edendada jooksukultuuri ning jooksuturismi.

2. Korraldaja
2.1. MTÜ Elujooks.

3. Aeg
3.1. Kalevipoja Kangelasjooksu pilootprojekt toimub vahemikus 17.07-22.07.2016.

4. Start, finiš, rada, ja rajateenindus
4.1. Võistluskeskus on avatud pühapäeval 17.07 Nõva RMK Looduskeskuses kell 09.00.
4.2. Start on kell 11.00.
4.3. Osalejatel palume tutvuda Elujooksu kodulehel olevate jooksu kavadega täpsema ülevaate saamiseks päevade ülesehitusest. 4.4. Kuue päevaga läbitakse mööda RMK matkateid kokku ca. 400 km.
4.5. Kalevipoja Kangelasjooks toimub Eesti Rahvuseepose Kalevipoeg ainetel.
4.6. Iga jooksupäev on temaatiline ning koosneb osalejatele lisaks jooksmisele mitmetest seikluslikest ülesannetest.
4.7.Osalejaid saadab raja kontrollpunktides teenindusauto, kus on tagatud osalejatele esmane meditsiiniline abi ja joogivesi.
4.8.Kontrollpunktide läbimisel on osalejal kohustus teavitada sellest teenindusautot.
4.9. Alates teisest jooksupäevast on kõikidel osalejatele tagatud ööbimispaigas kehahooldused (massaaž; füsioteraapia).
4.10. Kõikides ööbimispaikades on osalejatele tagatud sauna kasutamise võimalus.
4.11. Ajavõtt toimub vaid viimasel päeval „Kalevipoja Maratonil“.
4.12. Korraldajate poolt on tagatud osalejatele A5 formaadis päevakaardid ja juhised päeva edukaks läbimiseks.

5. Kalevipoja Maraton
5.1. Viimasel päeval läbitakse viimane 42.195 km ajavõtuga.
5.2. Kalevipoja Maratonil saavad osaleda vaid eelneva distantsi (ca.350km) läbinud osalejad.
5.3. Kalevipoja Maratoni start on kell 16.00.
5.4. Kalevipoja Maratonile ootab/kutsub korraldaja Kalevipoegasid toetama kaasa jooksmisega kõiki soovijaid.
5.5. Korraldaja ei paku kaasa jooksvatele jooksjatele omalt poolt toitlustust.

6. Toitlustus
6.1. Kõikidele osalejatele on tagatud hommikusöök(alates teisest jooksupäevast), lõunasöök ja õhtusöök igal jooksupäeval.
6.2. Kõikidele osalejatele on tagatud jooksurajal tarbimiseks vahepalad, mis sisaldavad ultrajooksja jaoks vajalikke komponente.
6.3. Toidumenüü on koostatud tervisetoiduspetsialisti poolt ning kooskõlastatud Eesti ultrajooksu paremikuga.
6.4. Osalejatel palume erisoovid kooskõlastada hilisemalt 01.06.2016 korraldusmeeskonnaga.

7. Transport
7.1. Korraldaja poolt on osalejatele tagatud osaleja isiklike asjade ööbimispaikade vaheline transport.
7.2. Korraldaja ei paku omalt poolt transporti Stardipaika ja Finišist edasi.

8. Mütoloogilise kangelasjooksu eripära
8.1. Sündmus on kujundatud Kalevipoja kangelasmüüdile, et toetada osalejate eneseleidmise -arengu teekonda.
8.2. Iga jooksupäev algab päevale häälestumise ning lõppeb tagasiside ja grupikoosolekuga.
8.3. Jooksupäev koosneb programmist, kus lisaks teekonnal aset leidvatele seiklustele juhendavad jooksjaid õhtuti erinevate valdkondade eestvedajad ja õpetajad. Vt. programmi!
8.4. Kõikides ööbimispaikades toimuvad õhtuti muusikalised etteasted ja vestlusringid.
8.5. Sündmusele eelnevalt toimub osalejate ühiskoosolek, kus mõtestatakse ühiselt lahti kangelasjooksu olemus ning jooksjate individuaalsed eesmärgid.

9. Osaleja kohustused ja kvalifitseerumine
9.1. Igal osalejal on kohustuslik endaga kogu jooksudistantsi vältel kanda kaasas laetud mobiiltelefoni.
9.2. Osalejal on kohustuslik oma mobiiltelefoni number teavitada hilisemalt 30 minutit ennem starti korraldusmeeskonna poolt ettenähtud ankeedil.
9.3. Korraldajal on õigus mitte lubada rajale osalejat ilma laetud ja töökorras mobiiltelefonita.
9.4. Osalejal tuleb kvalifitseerumiseks esitada korraldajale kehtiv spordiarsti tõend hilisemalt 01.07.2016.
9.5. Osaleja on kohustatud kvalifitseerumiseks tõendama korraldajale eelnevalt viimasel aastal joostud vähemalt ühe ultrajooksu või mägimaratoni tulemuse, tõendav dokument tuleb edastada Kalevipoja Kangelasjooksu peakohtunikule hilisemalt 01.07.2016.
9.6. Korraldajal on kõik õigused osalejat sobivusel mitte kvalifitseerida, kui osaleja sportlik võimekus ei ole tõestatav kuuepäevase ultrajooksu läbimiseks.
9.7. Kalevipoja Kangelasjooksu peakohtunik on Kristjan Puusild, kellel on õigus katkesada osaleja edasine jooksmine Kalevipoja Kangelasjooksul tervislikke tõrgete ilmnemisel.
9.8. Osalejatel on kohustus käituda oma tervise suhtes vastutustundlikult ning ebakõlade ilmnemisel koheselt teavitada korraldumeeskonda.
9.9. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
9.10. Osalejal peab olema rajal kaasas tarbimiseks joogivesi, minimaalselt 2l korraldusmeeskonna poolt pakutavatest veevõtukohtadest lahkudes.
9.11. Osalejal peab olema võimalik hoiustada endaga rajal tarbimiseks korraldusmeeskonna poolt antavaid vahepalasid (energiageelid ja tervisebatoonid).
9.12. Osalejal on hädavajalik varustus: spordirõivad minimaalselt 3 komplekti arvestades muutlike ilmaolusid, hügieenivahendid, magamiskott, 2 paari jooksujalanõusid, mugavad vahetusriided, vahetusjalanõud, termotekk, vile,buff isiklikud esmased meditsiinivahendid (plaastrid, vaseliin jne), mobiiltelefon ja laadija.
9.13. Osaleja vastutab tekkiva prügi loodussäästliku käitlemise. Prügi maha viskamine on keelatud. Tekkivat prügi saab anda saateautos olevasse prügikotti või panna rajale jäävatesse prügikastidesse.

10. Distantsid
I Päev 59 km – Sissejuhatav päev
II Päev 75 km – Loovuse ja seikluste päev
III Päev 57 km – Looduse päev
IV Päev 52 km – Ligimese päev
V Päev 55 km – Individuatsiooni ja üksiklase päev
VI Päev 78 km – Kalevipoja päev

11. Stardimaks
11.1. Kalevipoja Kangelasjooks Pilootprojektile pääsevad vaid kutsutud jooksjad.
11.2. Korraldusmeeskond on edastanud pilootprojekti õnnestumiseks kutsed valitud kogenud jooksjatele, kelle abiga kujundatakse sündmus ainulaadseks ja avatud mütoloogiliseks ultrajooksuks aastal 2017.

12. Fotografeerimine ja filmimine
12.1. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
12.2. Pilootprojekti käigus salvestatakse dokumentaalfilm, mida laiemale vaatajaskonnale esitletakse 2016. sügisel.

13. Korraldaja õigused
13.1. Korraldajal on õigus diskvalifitseerida osaleja, kui tema tervislik seisund ei luba jooksmist jätkata, kui osaleja ei täida sündmuse reegleid või takistab mõnel muul viisil sündmuse korraldamist.
13.2. Sündmuse stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid ning korraldaja vastutab vaid koduleheküljel avaldatud andmete õigsuse eest.
13.3. Force Majeure– loodusstiihiate ja muude korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure– tõttu sündmuse mitte toimumisest teavitab korraldaja osalejad esimesel võimalusel ning tagastamisele ei kuulu stardimaksud.